חומר עזר בקורס

כל משתתף בקורס יקבל חומר עזר רב עפ"י נושאי הלימוד בקורס הכולל:

א) חוברת שקפים של ההרצאות בקורס.
ב) מאמרים מהארץ ומחו"ל בנושאי הלימוד.
ג)  ביבליוגרפיה בנושאי הלימוד.
ד)  דיסק הכולל את ההרצאות אשר הועברו בקורס יחולק למשתתפים בסיום הקורס .

חדשות

צור איתנו קשר

בין לקוחותינו