יישום CMMI בארגוני מערכות מידע

מאת לי-מור נבון

ארגוני מערכות מידע נבדלים מארגונים המפתחים מוצרי תוכנה או משולבי-תוכנה במספר אספקטים.ההבדלים נובעים בראש ובראשונה מיחסי הספק-לקוח שנוצרים בין ארגוני מערכות המידע לבין המשתמשים שלהם - שני הצדדים שייכים לאותה החברה, ומחויבים ליעדים שלה, עד כדי כך שלעיתים אפילו נכפה עליהם לעבוד אלו עם אלו. אין כאן התחייבות חוזית אמיתית ומלאה, מה שגוזר על תהליכי עבודה שונים מאשר בחברה מסחרית המתקשרת עם הלקוח שלה בחוזה. לנושא זה יש השלכה בעיקר על ה-PAים הקשורים בהגדרת דרישות ופיתוחן (RM-RD) ובניהול הפרויקט (PMC-PP) במישורים של התחייבות לתכולה ולאישור תוצרים מצד הלקוח (התכולה הרבה פחות קשיחה מאשר במקרה בו קיים חוזה), ושל התחייבות ללו"ז ולתקציב מצד הספק.
 

חדשות

צור איתנו קשר

בין לקוחותינו